TYLDA

Wyświetlono: 1-1 z 1

2010-03-01

 

 

  Projekt:

Uruchomienie nowoczesnych usług w ramach systemu reklamy audiowizualnej”
Jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
wartość projektu: 940 376,00 PLN
poziom dofinansowania ze środków unii europejskiej: 44%
„Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego”

Miło nam Państwa poinformować, iż firma TYLDA Sp. z o.o. na przełomie marca-września 2010 realizuje projekt inwestycyjny z działania LRPO 2.2 URUCHOMIENIE NOWOCZESNYCH USŁUG W RAMACH SYSTEMU REKLAMY AUDIOWIZULANEJ.

Projekt realizowany jest w ramach:
Priorytetu II LRPO „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”
Działanie  2.2 "Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje"

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubuskiego

Wyświetlono: 1-1 z 1
back