TYLDA

Opublikowano 04 sierpnia 2012r. 

Dotacje na innowacje

 Firma Tylda Sp. z o.o. otrzymałam dofinansowanie na realizację projektu:

  

       „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów 
                     biznesowych z Partnerami”

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-006/12

w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

       

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.