TYLDA

3.4.3 Nauczyciel w teorii i praktyce.

 

 

 

Miło nam Państwa poinformować, iż firma Tylda Sp. z o.o. na przełomie listopada 2010r. - czerwca 2012r. realizuje projekt pt:

"Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiebiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Piorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty.

Działanie: 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie: 3.4.3 Upowszechnienie uczenia sie przez całe życie-projekty konkursowe

 

Grupa docelowa:

Beneficjenci projektu to 50 nauczycieli - 25 kobiet i 25 mężczyzn, przedmiotów zawodowych/ instruktorów praktycznej nauki zawodu, kształcących przyszłe kadry sektora informatycznego i telekomunikacyjnego.

Rekrutacja odbiorców projektu:

czerwiec, lipiec 2011r.

 

Więcej informacji na stonie : www.nauczyciel-teoriaipraktyka.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

 

back