TYLDA

Wyświetlono: 1-1 z 1

2010-07-01

                                

Projekt "Integracyjne spotkania z fotografią - aktywizacja mieszkańców gminy Bytom Odrzański" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Celem projektu  jest ponadpokoleniowa integracja mieszkańców gminy Bytom Odrzański zapobiegająca wykluczeniu cyfrowemu bez względu na wiek, płeć oraz status materialny i życiowy, poprzez wypracowanie dobrych praktyk współdziałania na rzecz regionu, eliminująca wewnętrzne podziały społęczności wiejskiej.

W ramach projektu odbędzie się cykl 12 spotkań (5-cio godzinyych), w trakcie których uczestnicy poznają tajniki fotografii cyfrowej oraz wykorzystania komputera do ich obróbki.

Na zakończenie projektu wydana zostanie publikacja z autorskimi zdjęciami wykonanymi przez uczestników projektu oraz płyta z cyfrowym albumem zdjęć autorstwa kursantów.

Do udziału w projekcie zapraszamy 22 mieszkańców gminy Bytom Odrzański, w wieku aktywności zawodowej, o różnym statusie materialnym i sytuacji życiowej.

Projekt realizowany jest w okresie sierpień - październik 2010 rok.

Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego, wypełnienia oraz odesłania do siedziby firmy:

Tylda Sp. Z o.o.
ul. Wazów 6a
65-044 Zielona Góra

drogą elektroniczną na adres projekty@tylda.pl

lub faksem: 68 324 24 72 w. 221

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Typ Nazwa - Opis Pobrano
Formularz zgłoszeniowy Bytom Odrzański - fotografia
54
Wyświetlono: 1-1 z 1
back