TYLDA

7.2.1 Ku karierze

              Miło nam Państawa poinformować, iż firma Tylda Sp. z o.o. z siedzibą 65-044 Zielona Góra, ul. Wazów 6a na przełomie października 2010r.-listopada 2011r. realizowała projekt szkoleniowy pt.   "KU KARIERZE".

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wartośc projektu: 433.016,12 PLN

 

Grupa docelowa:

80 osób młodych w wieku 15-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu woj. lubuskiego.

 

Więcej informacji na stronie:  www.ku-karierze.pl

 

back